Denident

USŁUGI » Protetyka

Protetyka to dziedzina stomatologii która zajmuje się odtwarzaniem braków zębowych w jamie ustnej.
Z wiekiem każdy z nas doświadcza braków w uzębieniu. Wynikać to może z przypadkowych zdarzeń losowych bądź naszych zaniedbań.
Uzupełnienia protetyczne pozwolą nam odtworzyć estetykę i czynność naszego uzębienia co w konsekwencji wpływa na nasze lepsze samopoczucie.

Wykonujemy zarówno tradycyjne uzupełnienia protetyczne (korony, mosty, wkłady koronowo-korzeniowe i inne) jak i nowocześniejsze (protezy szkieletowe, acetalowe, hybrydowe).

• korony
• mosty
• protezy całkowite i częściowe
• wkłady koronowo-korzeniowe
• szyny relaksacyjne