Denident

Aktualności » OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA   Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013  

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia w związku z ubieganiem się o dofinansowanie inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 z Działania 1.1. Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne.


Tytuł projektu: „DENIDENT I. Kochman, B. Kosior-Liptak nowoczesny system opracowania i wypełniania kanałów korzeniowych w leczeniu endodontycznym”.

treść ogłoszenia